top of page
Search
  • Writer's pictureאורלי בן משה

טיול ביוגרפי אישי בעקבות הסבתא שהגיעה לגבורות
הבית הפינתי נבנה ב 1927. פעם היו לו תריסי עץ, נותר לעדות אחד בקומה השניה והמנשלך ששינו את יעודם. בעלת השמחה נולדה ב 1939. אתמול חזרה לבית ילדותה עם ילדיה ונכדיה. הבאתי דף מצולם מספרו של פרופ' בן אריה על ירושלים בימי המנדט. רשימת השכנים על פי המפקד שנערך בשנת הולדתה. היא זכרה כמעט את כולם. גם הוריה היו ברשימת המתפקדים. טיולים ביוגרפיים תמיד מרגשים.


#bloggingtips #WixBlog

5 views0 comments
bottom of page