top of page
Search
  • Writer's pictureאורלי בן משה

סיורי ספרות/סיורי אומנות/טיולי אדריכלות/סיורים על אהבה /סיור רומנטי

"עוד יש לי לומר,כי ד"ר פיגנבאום ממחה לעינים גר בפינת הסמטא עם חצר גדורה בקומתים"... בשנת 87' קיבלתי את הספר "סמטת החבשים" של יעקב אורלנד, מחבריי הטובים נויה ומוטי בוטון. מאז הוא איתי בכל פעם שאני מדריכה באזור. הקטע על רופא העינים ובעיקר על בתו חמדה, כתוב בחן והומור. בעידן הנוכחי לבית נוספה קומה אבל עדין קשה לראותו בהליכה בסמטא הצרה. ניצלתי הזדמנות להצצה ממבט על. רחוב אתיופיה 5. https://www.orlybm.com/blank-6
2 views0 comments
bottom of page