top of page

סיורי שווקים

עושים שוק במחנה יהודה"
בסטות מלאות כל טוב, מסעדות פועלים וריח פתיליות  מזוהים עם שוק מחנה יהודה מאז ומתמיד. אל היופי הזה נוספו בעשור האחרון: מעדניות משובחות, בתי קפה עכשווים, בוטיקים וגלריות.
בסיור נפגוש ונטעם מטובו של השוק ונשמע את תורתם של סוחרי השוק.

הטעימות בהתאם למצב הרעב והתקציב.

"עושים שוק בעתיקה"
בין מזכרות לתיירים, צלבים ונרות מסתתרות בסמטאות העיר העתיקה, חנויות ייחודיות:  

 

  • משפחת הצלמים המתפרנסת מצילומי הסב שהפליא לתעד את הארץ.

  • האומנים הארמנים אוחזי המכחול.

  • סוחר הבדים בהם שזורים חוטי זהב.

  • העיוורים שמיצרים מברשות.

  • יצרן משקאות לרמאדן שישקה אותנו גם ללא צום....

  • מאפיית הבייגלה

  • חנות הממתקים עם הכנפה ומגוון הבקלאות חלוה משומשום ומדלעת


בסיור נכיר את החנויות נשוחח עם הסוחרים ונתבשם מקסם המזרח.

bottom of page