top of page

סיורים מן העבר 

מים לדוד המלך

למרגלות הר הבית, סביב למעיין היחיד בסביבה, נמצאת ירושלים המקראית.

ביקור באתרי עיר דוד מחבר את האבנים והממצאים לסיפורי המקרא, מאמת אותם ומתעמת איתם.

ההליכה במערכות המים הקדומות הופכת את הסיפור התנכי לחוויתי ומוחשי.

 

העיר בפארה

מי שלא ראה את ירושלים בימי הבית השני, כפי הנראה לא ראה עיר בפארה.

לנו נותר שפע שרידים מין הפאר:

הרובע ההרודיני והבית השרוף המאפשרים לנו הצצה לחיי היום יום של הכהנים

מרכז דוידסון שלמרגלות הכותל הדרומי, מאפשר לראות את ההשקעה בתשתיות שסביב בית

המקדש.

מנהרת הכותל בה אין הסבר לעוצמתו של הכותל המערבי.

 

"העולם התחתון"

מתחת לעיר העתיקה מתקיים "עולם מקביל" תת קרקעי המחזיר אותנו במנהרת זמן לעברה של

ירושלים.

ביום שמש או גשם אין נעים מטיול במנהרות ,במערות, בבורות המים העתיקים המנתקים אותנו

מהעכשיו. האפשריות: תעלת הניקוז ההרודיינית, מנהרת הכותל, בורות המים במנזר האחיות ציון,

מערת צדקיהו.....

bottom of page